Hakkımda

 

 

1975 yılında İstanbul da doğdum. 

İlk öğrenimi Bursa Merinos İlkokulunda tamamladım ve  kazandığım  sınav sonrasında İstanbul Cağaloğlu Anadolu Lisesinde ortaokul ve lise eğitimimi bitirdim. 

1993 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde tıp eğitimime başladım.

 2000 yılı Temmuz ayında ise Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Beyin ve Sinir Cerrahisi kliniğinde ihtisasıma başladım ve 2005 yılında ihtisasımı tamamlayarak uzman doktorluk kariyerime başladım. 

          - 2005-2006 Erzincan Asker Hastanesi

          - 2006-2008 Gümüşhane Devlet Hastanesi

          - 2008-2009 Özel Medicana Çamlıca Hastanesi

          - 2009-2010 Özel Göztepe Şafak Hastanesi

          - 2010-2012 Özel Remedy Hastanesi

          - 2012-...       Özel Tuzla GİSBİR Hastanesi

          - 2013-...       Özel Gebze MerkezPrime Hastanesi 

Halen özel hekimlik yapmaktayım. Çeşitli yurtiçi ve yurtdışı toplantılara ve kurslara katıldım, bu toplantılarda çeşitli sunumlar yaptım. 

Türk Nöroşirürji Derneği, Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu, Tür Omurga Derneği ve Kocaeli Tabip Odası üyesiyim.

Evli ve iki çocuk babasıyım.

 

-Kadir Öztürk / Uzmanlık Tezi 2005:
İntrakranyal metastatik lezyonların cerrahi yönetimi
-K.Özturk, S.Dalbayrak, S.Naderi. Ligamentum Flavum Hematoma Presenting with S1RadiculopathyWScJ 2: 109-113, 2011
-S.Dalbayrak, M.Yılmaz, M.Yılmaz, N.Çelik, M.Gökdağ, A.Marangoz, K.Öztürk, I.Gürel,, Eurospine 2006, 8th annual meeting of the Spine Society of Europe konferansı dahilinde "European Spine Journal 15 (suppl.4)" bildiri kitapçığındaki "The contribution of cervical dynamic MR imaging in surgical treatment of cervical spondilopathic myelopathies", S508-S509 pp., İstanbul, Turkey, October 2006
-S.Dalbayrak, M.Yılmaz, M.Gökdağ, K.Öztürk, M.Ayten, 9th International Turkish Spine Congress konferansı dahilinde " Abstract Book " bildiri kitapçığındaki "Transforaminal microdiscectomy (TFMD) for intracanali lumbar disc herniations", 130 pp., Istanbul, Türkiye, Nisan 2011
-S.Dalbayrak, M.Yılmaz, K.Öztürk, M.Ayten, E.Çelikoğlu, 9th International Turkish Spine Congress konferansı dahilinde " Abstract Book " bildiri kitapçığındaki "Reconstruction with PSO for sagittal imbalance developed after surgery for degenerative lumbar spine", 139 pp., Istanbul, Türkiye, Nisan 2011
-S.Dalbayrak, M.Yılmaz, E.Çelikoğlu, M.Gökdağ, K.Öztürk, 9th International Turkish Spine Congress konferansı dahilinde " Abstract Book " bildiri kitapçığındaki "Surgical experience in congenital deformities: 42 cases", 149 pp., Istanbul, Türkiye, Nisan 2011
-S.Dalbayrak, K.Öztürk, İntrakranyal metastazların cerrahi yönetimi, J Kartal TR, XX(3):154-16, 2009
-S.Dalbayrak, M.Yılmaz, A.Kara, K.Öztürk, H.Özsaraç, I.Gürel, C.Türkmen, Türk Nöroşirürji Derneği 15. Bilimsel Kongresi konferansı dahilinde "Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Torakolomber spinal patolojilerde interkorporal fiksatör uygulamaları", 155 pp., Antalya, Türkiye, Mayıs 2001
-S.Dalbayrak, K.Öztürk, A.Kara, M.Yılmaz, A.S.Börü, K.Diriker, I.Gürel, Türk Nöroşirürji Derneği 15. Bilimsel Kongresi konferansı dahilinde "Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Kafa travmalı hastalarda ilk 24 saat içinde BT değişiklikleri", 190 pp., Antalya, Türkiye, Mayıs 2001 
-S.Dalbayrak, N.Çelik, M.Yılmaz, A.Marangoz, A.Kara, M.Gökdağ, K.Öztürk, A.Bal, H.Özsaraç, I.Gürel, Türk Nöroşirürji Derneği 16. Bilimsel Kongresi konferansı dahilinde "Abstract Book" bildiri kitapçığındaki "Tek kafes kullanılarak PLIF", 143 pp., İstanbul, Türkiye, Haziran 2002
-S.Dalbayrak, M.Yılmaz, A.Kara, N.Çelik, K.Öztürk, A.Marangoz, M.Gökdağ, Ah.Bal, R.Arslan, I.Gürel: . ,, Türk Nöroşirürji Derneği 16. Bilimsel Kongresi konferansı dahilinde "Abstract Book" bildiri kitapçığındaki "Servikotorasik bileşke patolojilerine yaklaşım", 147 pp., İstanbul, Türkiye, Haziran 2002
-M.Yılmaz,S.Dalbayrak, N.Çelik, A.Marangoz, K.Öztürk, M.Gökdağ, A.Kara, A.Bal, H.Özsaraç, I.Gürel, Türk Nöroşirürji Derneği 16. Bilimsel Kongresi konferansı dahilinde "Abstract Book" bildiri kitapçığındaki "Servikal spondilotik miyelopatilerin cerrahi tedavisinde dinamik MRG'nin katkısı", 203-204 pp., İstanbul, Türkiye, Haziran 2002
-S.Dalbayrak, M.Yılmaz, R.Arslan, N.Çelik, A.Marangoz, K.Öztürk, M.Gökdağ, A.Kara, A.Bal, H.Özsaraç, I.Gürel, Türk Nöroşirürji Derneği 16. Bilimsel Kongresi konferansı dahilinde "Abstract Book" bildiri kitapçığındaki "İntrakranyal metastazlara yaklaşım", 232-233 pp., İstanbul, Türkiye, Haziran 2002
-M.Yılmaz, K.Öztürk, S.Dalbayrak, A.Bal, R.Arslan, M.Gökdağ, A.Marangoz, N.Çelik, A.Kara, I.Gürel, Türk Nöroşirürji Derneği 16. Bilimsel Kongresi konferansı dahilinde "Abstract Book" bildiri kitapçığındaki "İzole septum pellisidum absesi: Olgu sunumu", 259 pp., İstanbul, Türkiye, Haziran 2002
-S.Dalbayrak, M.Yılmaz, A.Marangoz, A.Kara, N.Çelik, M.Gökdağ, K.Öztürk, H.Özsaraç, I.Gürel, Türk Nöroşirürji Derneği 16. Bilimsel Kongresi konferansı dahilinde "Abstract Book" bildiri kitapçığındaki "Farklı omurga segmentlerinde multipl yaralanmalar", 297 pp., İstanbul, Türkiye, Haziran 2002
-S.Dalbayrak, M.Yılmaz, N.Çelik, A.Kara, M.Gökdağ, K.Öztürk, A.Marangoz, A.Bal, R.Arslan, H.Özsaraç, I.Gürel, Türk Nöroşirürji Derneği 17. Bilimsel Kongresi konferansı dahilinde "Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Lomber Santral Spinal Stenozda Tek Taraflı Yaklaşımla Bilateral Posterior Mikrodekompresyon", 109-110 pp., Antalya, Türkiye, Mayıs 2003
-N.Çelik, S.Dalbayrak, M.Yılmaz, A.Kara, K.Öztürk, A.Marangoz, M.Gökdağ, A.Bal, H.Özsaraç, I.Gürel, Türk Nöroşirürji Derneği 17. Bilimsel Kongresi konferansı dahilinde "Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Komplek Lomber Spinal Stenozda Tedavi Yaklaşımı", 110 pp., Antalya, Türkiye, Mayıs 2003
-S.Dalbayrak, M.Yılmaz, A.Kara, M.Gökdağ, N.Çelik, K.Öztürk, A.Marangoz, R.Önen, H.Özsaraç, I.Gürel, Türk Nöroşirürji Derneği 17. Bilimsel Kongresi konferansı dahilinde "Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Vertebro-Kifoplasti Uygulamaları", 124-125 pp., Antalya, Türkiye, Mayıs 2003
-S.Dalbayrak, M.Yılmaz, A.Kara, N.Çelik, A.Marangoz, A.Bal, M.Gökdağ, K.Öztürk, R.Arslan, H.Özsaraç, K.Diriker, I.Gürel, Türk Nöroşirürji Derneği 17. Bilimsel Kongresi konferansı dahilinde "Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Primer İntrakranyal Tümörler (10 Yıllık Seri)", 128 pp., Antalya, Türkiye, Mayıs 2003
-K.Öztürk, S.Dalbayrak, M.Yılmaz, A.Kara, N.Çelik, A.Marangoz, R.Önen, O.Angay, R.Arslan, Ö.Erdoğan, I.Gürel, Türk Nöroşirürji Derneği 17. Bilimsel Kongresi konferansı dahilinde "Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Diffüz Astrositomlarda Proliferatif İndeks ile Anti-Apopitotik İndeksin Histolojik Grade ile Karşılaştırılması", 129 pp., Antalya, Türkiye, Mayıs 2003
-S.Dalbayrak, M.Yılmaz, M.Gökdağ, C.Gemici, A.Mayadağlı, A.Bal, K.Öztürk, A.Marangoz, I.Gürel, Türk Nöroşirürji Derneği 20. Bilimsel Kongresi konferansı dahilinde "Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Spinal Metastazlara Yaklaşım", 134 pp., Antalya, Türkiye, Mayıs 2004
-S.Dalbayrak, M.Yılmaz, A.Bal, A.Marangoz, M.Gökdağ, K.Öztürk, K.Diriker, I.Gürel, Türk Nöroşirürji Derneği 20. Bilimsel Kongresi konferansı dahilinde "Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "İntrakranyal Anevrizmalar Erken Cerrahi Sonuçları", 258 pp., Antalya, Türkiye, Mayıs 2004
-S.Dalbayrak, M.Yılmaz, K.Öztürk, A.Marangoz, M.Gökdağ, A.Bal, I.Gürel, Türk Nöroşirürji Derneği 20. Bilimsel Kongresi konferansı dahilinde "Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Lomber Dejeneratif Skolyoz", 280 pp., Antalya, Türkiye, Mayıs 2004
-M.Yılmaz, S.Dalbayrak, A.Marangoz, M.Gökdağ, A.Bal, K.Öztürk, K.Diriker, I.Gürel, Türk Nöroşirürji Derneği 20. Bilimsel Kongresi konferansı dahilinde "Özet Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Spinal İnfeksiyonlara Cerrahi Yaklaşım", 332 pp., Antalya, Türkiye, Mayıs 2004
-S.Dalbayrak, M.Yılmaz, K.Öztürk, M.Gökdağ, T.Yılmaz, M.Ayten, Türk Nöroşirürji Derneği 25. Bilimsel Kongresi konferansı dahilinde "Türk Nöroşirürji Dergisi Cilt 21 ek sayı" bildiri kitapçığındaki "Torasik çıkış sendromunda cerrahi deneyimlerimiz: 41 olguluk seri", 49-50 pp., Antalya, Türkiye, Nisan, 2011
-S.Dalbayrak, M.Yılmaz, M.Gökdağ, K.Öztürk, M.Ayten, Türk Nöroşirürji Derneği 25. Bilimsel Kongresi konferansı dahilinde "Türk Nöroşirürji Dergisi Cilt 21 ek sayı" bildiri kitapçığındaki "Enstrümante dejeneratif olguların sagittal denge bozukluğunda lomber pedikül çıkarma osteotomisi", 67-68 pp., Antalya, Türkiye, Nisan, 2011
-S.Dalbayrak, M.Yılmaz, T.Yılmaz, E.Çelikoğlu, M.Gökdağ, K.Öztürk, Türk Nöroşirürji Derneği 25. Bilimsel Kongresi konferansı dahilinde "Türk Nöroşirürji Dergisi Cilt 21 ek sayı" bildiri kitapçığındaki "Adölesan idiopatik skolyozda posterior enstrümantasyon: 26 olguluk seride cerrahi deneyim", 68-69 pp., Antalya, Türkiye, Nisan, 2011
-S.Dalbayrak, M.Yılmaz, M.Gökdağ, K.Öztürk, M.Ayten, Türk Nöroşirürji Derneği 25. Bilimsel Kongresi konferansı dahilinde "Türk Nöroşirürji Dergisi Cilt 21 ek sayı" bildiri kitapçığındaki "Torakal kifotik deformitede posterior osteotomiler", 69 pp., Antalya, Türkiye, Nisan, 2011
-S.Dalbayrak, M.Yılmaz, M.Gökdağ, M.Ayten, K.Öztürk, Türk Nöroşirürji Derneği 25. Bilimsel Kongresi konferansı dahilinde "Türk Nöroşirürji Dergisi Cilt 21 ek sayı" bildiri kitapçığındaki "Posttravmatik spinopelvik instabiliteler", 75-76 pp., Antalya, Türkiye, Nisan, 2011
-S.Dalbayrak, M.Yılmaz, M.Gökdağ, K.Öztürk, M.Ayten, Türk Nöroşirürji Derneği 25. Bilimsel Kongresi konferansı dahilinde "Türk Nöroşirürji Dergisi Cilt 21 ek sayı" bildiri kitapçığındaki "Lomber stabilizasyonlar sonrası komşu segment sorunları", 102 pp., Antalya, Türkiye, Nisan, 2011
-S.Dalbayrak, M.Yılmaz, K.Öztürk, M.Gökdağ, Türk Nöroşirürji Derneği 25. Bilimsel Kongresi konferansı dahilinde "Türk Nöroşirürji Dergisi Cilt 21 ek sayı" bildiri kitapçığındaki "Scheuermann kifozunda cerrahi tedavi", 105 pp., Antalya, Türkiye, Nisan, 2011
-K.Öztürk, S.Dalbayrak, Sait Naderi. Türk Nöroşirürji Derneği 26. Bilimsel Kongresi konferansı dahilinde "Türk Nöroşirürji Dergisi Cilt 22 ek sayı" bildiri kitapçığındaki "Ligamentum flavum hematomu, olgu sunumu", 134 pp, Antalya, Türkiye, Nisan 2012