Kocaeli Tabip Odası

İstanbul Tabipler OdasıTEMSİLCİLER KURULU TANIMI:                                                             

Temsilciler Kurulu (TK), İstanbul Tabip Odası (İTO) nın Genel Kurul’ dan sonra yetkili karar organıdır, İstanbul Tabip Odası’ nın ana politikalarını belirler.

GÖREVLER :

a) TK toplantısına katılmak.
b) Biriminde hekimlerle düzeni (en az iki ayda bir) toplantılar yapmak, birimin sorunlarını çözümlemek üzere yöneticilere iletmek, gerektiğinde konuyu TK’ una, İTO-YK’ una götürmek, Oda’ nın gündemindeki konuları hekimlere aktarmak ve tartışmak, birime, hekimlik ve sağlık ortamına ilişkin görüşleri TK’ na taşımak.
c) Hekimlerin herhangi bir mağduriyetlerinde ilk başvuruyu kabul etmek ve bunu TK ve Yönetim Kurulu’ na iletmek.
d) Hekimleri birimindeki çeşitli organlarda temsil etmek üzere girişimde bulunmak.
e) Hekimlik mesleğinin denetlenmesinde görev almak.

TEMSİLCİ BİRİMİ :

TK üyelerinin çalıştığı birimlerdeki temsilcilik çalışmalarını yürüttüğü mekana temsilci birimi denir.  Temsilci Birimi kurulmasının amacı, İTO çalışmalarını hekimlere daha iyi yansıtmak, temsilci – hekim kaynaşmasını sağlamak, temsilcilerin düzenli toplanacağı mekan oluşturmaktır.