Türk Nöroşirürji Derneği

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ

         Derneğin adı " TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ" dir  "TNDer" şeklinde   kısaltılarak kullanılabilir. 

          Türk Nöroşirürji Derneği 14/10/1985 tarihinde kurulmuştur.Kurucu üyeleri  kimlikleri aşağıda belirtilen  TC vatandaşı kişilerdir.

   Prof Dr Nurhan Avman Ankara Üniversitesi  Tıp Fakültesi Nöroşirürji öğretim üyesi       Mebus evleri Önder cd. 34/4 Tandoğan Ankara.

   Prof Dr Aykut Erbengi Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji    öğretim üyesi. And  sk. 15/1 Çankaya Ankara

 1. Prof Dr Hamit Ziya Gökalp Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji öğretim üyesi. Cinnah cd  Kuloğlu sk  18/10 Çankaya Ankara

 2. Prof Dr Vural Bertan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji öğretim üyesi  Piyade sk 32/3  Çankaya Ankara

 3. Prof Dr Süleyman Sağlam Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nörorşirürji öğretim üyesi  Önder cd 12/3 Tandoğan Ankara

 4. Prof Dr Özdemir Gürçay  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji öğretim üyesi  Mesnevi sk  23/8 Çankaya Ankara

 5. Prof Dr Ertekin Arasıl Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji öğretim üyesi Gençlik cd  97/4 Anıttepe Ankara

 6. Prof Dr Yücel Kanpolat Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji öğretim üyesi  Mesnevi sk  20/15 Çankaya Ankara

 7. Prof Dr Tunçalp Özgen  Hacettepe Üniversitesi  Tıp Fakültesi Nöroşirürji öğretim üyesi Gazi Mustafa Kemal blv. 37/9 Yenişehir Ankara

Türk Nöroşirürji derneği aşağıdaki amaçlar doğrultusunda faaliyet gösterir. 

 1. Türk Nöroşirürji bilimini çağdaş standartlara uygun düzeyde tutabilmek, sürekli yenilenip güçlendirmek amacı ile araştırma ve çalışmalar yapmak.

 2. Türkiye'deki tüm nöroşirürji mensuplarını bu birlik çatısı altında toplamak, tüm faaliyetlerini bu ilke doğrultusunda düzenlemek

 3. Yılda en az bir kez ulusal kongre düzenlemek, meslektaşlar arasında bilgi ve tecrübe akışını sağlamak.

 4. Dergi ve kitap gibi mesleki yayınlar yapmak.

 5. Mezuniyet sonrası eğitim amaçlı kurslar ve sempozyumlar düzenlemek. Burs olanakları yaratmak.

 6. Yurtdışında benzer amaçlı mesleki kuruluşlarla işbirliği yapmak federasyona üye olmak müşterek bilimsel organizasyonlar yapmak.

 7. Mensupları arasında sosyal amaçlı dayanışma organizasyonları yapmak, sosyal tesisler, yapı ve tüketim kooperatifi benzeri kuruluşlara öncülük etmek.

 8. Meslek mensuplarının haklarını korumak üzere ilgili kuruluşlarla anlaşmalar yapmak

 9. Genel sağlık ve kamu yararına çalışmalar yapmak.