Selektif Kök Blokajı

Selektif Kök Blokajı

Bel ağrısı ve beraberinde bacak ağrısı ile uyuşma yakınması olan hastalar,  günümüzde çok sık olarak hekime başvurmaktadır. Günlük yaşantımızı ve hayat konforumuzu kötüleştiren bir sağlık sorunu olmaktadır. İstirahat etmek, ilaç tedavisi, fizik tedavi, masaj, ameliyat olmak tedavi seçenekleri arasında bilinen yöntemlerdir.


Selektif kök blokajı alternatif bir tedavi yöntemi olması nedeniyle günümüzde popülaritesi artmaktadır. Selektif kök blokajının avantajları ,


 -  ameliyata gerek kalmadan hastaların bel ve bacak ağrılarında rahatlama sağlaması,
 -  anestezi gerekmeden basit bir işlemle yapılabilmesi,
 -  müdahaleden yaklaşık 1 saat sonra ayağa kalkmak ve eve gidebilmek,
 -  müdahale sonrasında hastanın 1-2 gün içinde işine dönebilmesi.


Selektif kök blokajı uygulanacak hastalar itina ile seçilmelidir. Hastalar çok iyi muayene edilmeli ve tetkikleri çok iyi değerlendirilerek ağrıya yol açan bölge net olarak ortaya konmalıdır. Hastaya tüm tedavi yöntemleri anlatılmalı ve selektif kök blokajı uygulaması için neden uygun olduğu açık bir dil ile anlatılmalıdır.


Uygulama sırasında hasta ameliyathane de ve yüz üstü pozisyonda olmaktadır. Ameliyathane röntgen cihazı olarak anlatılabilecek ve çekilen anlık filmleri hemen monitörde görmemizi sağlayan skopi cihazı  yardımı ile işlem yürütülmektedir. Ciltten perkütan olarak önce lokal anestezi yapılır. Sonra uygulama iğnesi ile skopi eşliğinde adım adım kontrol edilmek koşulu ile yakınmalara yol açan sinir sıkışmasının olduğu bölge bulunur. Bu bölgeye kontrast madde enjekte edilerek doğru yerde olduğumuz skopi ile kontrol edilir. Daha sonra bu bölgeye anestezik madde + steroid karışımı ilaç enjekte edilir ve işleme son verilir.


Uygulanan yöntemle ilaç kesinlikle sinir köküne veya omurilik içine enjekte edilmemektedir!
 
 

  

Neden ameliyathane?


Steril bir ortamda olmak enfeksiyon gibi çok nadir olabilen komplikasyonların önüne geçmek için tedbir olmaktadır. Aynı zaman ameliyathane de mevcut olan C kollu floroskopi (skopi) cihazı bu uygulamanın olmazsa olmaz aletidir. İki yönlü skopi görüntüsü altında işlemin yapılacağı bölge ve dolayısı ile sıkışan sinir kökü ortaya konmaktadır.


Anestezi almadan çok ağrım olur mu?


Bu işlem için anestezi uygulaması gerekmemektedir. İşlem sırasında ağrı yakınmasını önlemek için cilde lokal anestezik ilaç enjekte edilmektedir. Derin dokularda ise zaten ağrı yakınması olmamaktadır. Ayrıca hastanın uyanık olması uygulama sırasında hekimin hasta ile direkt irtibatını sağlamaktadır ve interaktif iletişim sayesinde hekim müdahale edeceği yer açısından hastanın yönlendirmesinden yararlanabilmekte ve başarı şansı artmaktadır. Gerekli durumlarda hastaya bazı  (rahatlatıcı) ilaçlarda yapılabilmektedir.


Başarı şansı ne kadar?


Yapılan birçok çalışma serilerinde değişik oranlarda yüzde değerleri bulunmaktadır. Benim bu tedavi yöntemi açısından düşüncem ise, seçilmiş hastalarda uygun bir şekilde yapılması halinde başarı oranı çok yükselmektedir. Yani her hastaya uygulamaya kalkılır ise kaçınılmaz olarak fayda göremeyecek hastalarda serinin içine girdiği için başarı oranı azalmaktadır. Bu nedenle hasta seçimini iyi yapmak başarı oranını arttırmaktadır.


Hangi durumlarda bu işleme başvurulabilinir?


Bel ağrısı ve bacak ağrısına neden olabilecek dejeneratif hastalıklar hedef kitle olmaktadır.


 - Bel fıtığı hastalığı⇒özellikle küçük ancak sinir köküne teması olan fıtıklarda
 - Omurilik kanal daralması - spinal stenoz
 - Bel kayması- spondilolistezis
 - Bel fıtığı ameliyatı sonrasında ameliyat yerinde yapışıklık-fibrozis bulunması halleri
 - Yakınmaları ilaç ve istirahat ile belli seviyeye getirilmiş ancak hala hastanın günlük işleri ve hayat konforunu etkileyen durumlarda da tercih edilebilir


İşlem sonrasında hastayı neler beklemektedir?


Anestezi uygulanmadığı için işlem sonrası yaklaşık 1 saat dinlenme neticesinde hasta ayağa kaldırılmaktadır. Ağrı yakınması hemen geçmektedir. İlk gün ağrının olduğu bacakta hafif uyuşukluk olabilmekte ve yaklaşık 12-18 saat içinde bu yakınma rahatlamaktadır. Ayağa kalkıp yürütülen hasta aynı gün taburcu edilmektedir. 1 hafta sonra kontrol muayene istenmektedir.


Hasta müdahaleden sonra ne zaman taburcu olmaktadır?


1-2 saat içinde hasta mobilize edilmekte ve taburcusu gerçekleştirilmektedir.


Günlük yaşantıma ne zaman dönebilirim?


1-2 gün istirahat önermekteyim. İşlem sonrası korse kullanmak gerekmemektedir. 1-2 gün sonra hastanın işinin başına dönmektedir.


Kaç kez bu işlemi yaptırmak gerekmektedir?


Amacımız tek seferde olumlu sonuç alabilmek. Eğer tekrardan yakınmalar başlar ve kontrol MRG de ek patoloji olmadığı ortaya konur ise, 1 yıl içinde 2-3 sefer işlemin tekrarı yapılabilinir.