Kraniosinostoz

Doğum sonrasında kafatası kemikleri yekpare halde bulunmamaktadır. Kemik adacıkları birbirlerinden sütür adı verilen aralıklar ile ayrılmıştır. Ayrıca bıngıldak(fontanel) adını verdiğimiz 3 adacık kemiğin arasında boşluklar mevcuttur. 
İşte zamanla birleşmelerini ve kafatasının yekpare halini oluşturmalarını beklediğimiz bu sütür ve bıngıldaklar erken dönemde kapanırlar ise kranyosinostoz denilen problem ile karşılaşılmaktadır.
Kranyosinostozdan şüphe edilen durumlarda acele edilmemeli, öncelikle sık izlem ile hasta kontrolü sağlanmalıdır. Eğer tanı dan emin olunur ise, bu durumda remodelling yeniden şekillendirme ameliyatı için ince detaylar içeren planlama yapılmalıdır.