Kubital Tünel Sendromu

İkinci sıklıkta karşımıza çıkan sinir sıkışması şekli olan bu sendromda, unlar sinir dirsekte ulnar oluk adı verilen bölgede çeşitli etkenlerin baskısına maruz kalmakta ve hastalarda dirsekten ele yayılan çeşitli yakınmalara yol açmaktadır.

Dirsekte sıkışma olan yerde ağrı, yüzük ve serçe parmağında ağrı ve uyuşma, güçsüzlük gibi şikayetler mevcut olmaktadır. Geceleri uyandıran yakınmaların varlığı tanısal anlamda önemlidir. Dirsek bölgesinde sıkışmanın olduğu alanda anlık hafif temaslarda dahi yakınmalar çok şiddetlenmektedir. Özellikle masa başı çalışanlarında çalışmalarını aksatacak ölçüde sık şikayete yol açmaktadır.

Dirseğe alınan eski ya da yeni darbe, masa başında dirseklerin teması ile çalışma( bilgisayar başında mouse kullanma vb. ), dirsek bölgesinde kırık olması ve iyileşmesi sonrası gibi durumlar bu sinirin sıkışması için hazırlayıcı sebepler olarak sayılabilir.

Şeker hastalığı, guatr vb dahili hastalıklar ile beraber olarak da görülebilmektedir. Gebelik ve emzirme döneminde de kubital tünel sendromu yakınmaları ortaya çıkabilmektedir. Böyle hastalarda bilgilendirme iyi yapılmalı ve gebeliğin veya emzirme döneminin sonlanması ile yakınmaların gerileyebileceği hastaya anlatılmalıdır. Ancak bu dönem de olan bazı hastalarda yakınmalar öyle şiddetli olmaktadır ki, hasta cerrahi tedavi yolunu tercih edebilmektedir.

Hasta hekime başvurduğunda anlattığı hikayeden bile tanı konulabilmektedir. Yapılan muayene sonrasında istenecek EMG ve gerekli görülür ise ayırıcı tanı amacıyla boyun fıtığına yönelik MRG ile tanı doğrulanmalıdır.

Cerrahi tedavi sonrasında hasta daha ilk geceden yakınmalarının geçtiğini ifade etmekte, pansumanı kalktıktan sonra elini kullanmaya başlayınca gündelik yaşantısında rahatlamasını çok net bir şekilde ifade etmektedir.

Ameliyat lokal anestezi ile olmakta, hastanede kalış süresi birkaç saati geçmemektedir.